Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt:

Instytut Informatyki

Studia Podyplomowe

pok. 204, II piętro

mgr Urszula Adamiec

tel. +48 22 234 7432

e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy:

Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kluczowych reguł funkcjonowania w środowiskach dużych korporacji międzynarodowych. Pokazane zostaną mechanizmy budowania relacji i networkingu wewnętrznego jako podstawy budowania ścieżki kariery w firmie.

Dostarczenie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania usługami opartymi na systemach IT. Studenci uzyskają wiedzę na temat budowania i zarządzania usługami (i produktami) opartymi o systemy IT oraz zrozumieją rolę oraz wartość kierownika IT w tym kontekście.

Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pobudzania kreatywności pracowników i tworzenia środowiska wspierającego rozwój innowacyjnych projektów w firmie. W ramach tego przedmiotu skupiać się będziemy zarówno na innowacjach wewnętrznych, jak i opracowywanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Zarządzanie innowacjami

Networking i środowisko korporacyjne

Zarządzanie usługami i produktami IT

Dostarczenie wiedzy w zakresie zrozumienia procesów ekonomicznych, wpływających na finansowanie projektów IT, a także procesów tworzenia i funkcjonowania technologii na rynku pracy.

Pokazanie praktycznego podejścia do zarządzania zmianą przez pryzmat dostępnych narzędzi i metodologii, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych, strukturalnych, jak i kulturowych.

Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kluczowych struktur i narzędzi używanych w zarządzaniu organizacją IT na trzech głównych poziomach - jednostki, zespołu, organizacji oraz ich roli procesie wytwarzania i utrzymania rozwiązań IT.

Elementy architektury organizacji IT

Ekonomia i rynek pracy IT

Efektywne zarządzanie transformacją i zmianą

Zdobycie umiejętności rozpoznania kluczowych procesów psychologicznych i emocjonalnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, które w stopniu znacznym rzutują na skuteczność w osiąganiu celów, poziomu zaangażowania i motywacji. Przedmiot pozwoli na zdobycie praktycznych zdolności wdrażania i zarządzania zmianą na poziomie świadomej regulacji emocji swoich oraz innych, z uwzględnieniem narzędzi działania w obszarze swojego wpływu jak i poza nim.

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do budowania wydajnych zespołów, w tym zespołów wielokulturowych pracujących w jednym miejscu, jak i rozproszonych; a także do efektywnego i etycznego podejmowania decyzji, budowania i korzystania ze źródeł władzy oraz wywierania wpływu.

Wprowadzenie w tematykę przywództwa w IT w kontekście bardzo szybko i kompleksowo zmieniającego się świata. Zrozumienie miejsca i roli technologii informacyjnych i informatycznych w procesach transformacyjnych. Przedstawienie roli czynników ludzkich w procesach transformacji cyfrowej, w tym między innymi dynamicznych kompetencji, podziału roboty-człowiek, wykorzystania sztucznej inteligencji do rozszerzania możliwości ludzi, etc.

Przywództwo, zarządzanie, technologia

Zarządzanie procesami psychoemocjonalnymi i skuteczność personalna

Przywództwo i zarządzanie zespołami

Przedmioty

ZAREJESTRUJ SIĘ