Roczne studia podyplomowe "Przywództwo w IT: od Eksperta do Lidera" kosztują 11.500 złotych.

 

Informacja o fakturach VAT dla uczestników studiów podyplomowych

Faktury VAT z tytułu opłat za studia podyplomowe generowane są po dokonaniu płatności zgodnie z danymi zawartymi w „Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej” (dalej „Umowa”). W związku z powyższym, co do zasady, na fakturze wskazane są dane osobowe „Uczestnika” studiów podyplomowych jako nabywcy usługi edukacyjnej.

  • W celu otrzymania faktury z danymi osobowymi Uczestnika studiów podyplomowych należy złożyć oświadczenie nr 1.
  • Jeżeli Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą i takie dane zostaną zawarte w „Umowie”, wówczas faktura zostanie wystawiona zgodnie z tymi danymi. W tej sytuacji należy złożyć oświadczenie nr 2.
  • W przypadku jeśli firma dokonuje płatności za studia podyplomowe, możliwe jest wskazanie na fakturze firmy jako „płatnika” (nabywcą pozostaje Uczestnik studiów podyplomowych). W takim przypadku należy złożyć oświadczenie nr 3.
  • Jeżeli firma w 100% finansuje studia podyplomowe i została podpisana umowa trójstronna, gdzie firma jest stroną Umowy i występuje jako Zleceniodawca, faktura zostanie wystawiona na firmę jako nabywcę usługi edukacyjnej. W tej sytuacji należy złożyć oświadczenie nr 4.

Oświadczenia nr 2,3,4 należy złożyć do końca miesiąca, w którym dokonano płatności.

Opłaty

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt:

Instytut Informatyki

Studia Podyplomowe

pok. 204, II piętro

mgr Urszula Adamiec

tel. +48 22 234 7432

e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy:

Skontaktuj się z nami

+48 22 234 13 91