Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt:

Instytut Informatyki

Studia Podyplomowe

pok. 204, II piętro

mgr Urszula Adamiec

tel. +48 22 234 7432

e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy:

 

Informacje ogólne

 

Studia podyplomowe Przywództwo w IT - od eksperta do lidera przygotowują do wyzwań stojących przed liderami IT we współczesnym świecie pełnym zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności.

 

Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów ułatwią przeprowadzenie siebie, zespołu oraz organizacji przez planowane lub wymuszone przez otoczenie zmiany, a także skutecznie wdrożyć innowacje procesowe i produktowe w działach IT. 

 

Studia dostarczają wiedzę, metody i narzędzia niezbędne menedżerom i liderom w nowoczesnych i zorientowanych na rozwój organizacjach. Omawiane rozwiązania są obecnie szeroko stosowane i dobrze sprawdzone w praktyce. Dyskusja i ćwiczenia w studenckich grupach projektowych pozwolą na natychmiastowe ich zastosowanie w każdym projekcie lub organizacji. 
 
Uczestnicy nie tylko rozszerzą swoją wiedzę w zakresie przywództwa w IT, ale  przeanalizują liczne rzeczywiste przykłady i doświadczenia samych prowadzących, a także wykorzystają nowo nabyte umiejętności do diagnozy i rozwiązania aktualnych problemów w swoich organizacjach.
 
Program studiów obejmuje trzy istotne obszary działania lidera w kontekście IT:
  1. zarządzanie sobą i swoim rozwojem osobisty,
  2. zarządzanie zespołami projektowymi i funkcjonalnymi,
  3. zarządzanie operacyjne organizacją  połączone z równoczesnym poszukiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych  rozwiązań
 

Wykłady i ćwiczenia zostały przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, reprezentujących szeroki wachlarz sektorów i obszarów funkcjonalnych.

 

Poszczególne elementy programu studiów zostały zweryfikowane, przez wykładowców w ich praktyce zarządczej. Wielokrotnie wspierali oni młodych liderów na ich  ścieżce  rozwoju osobistego jako przełożeni, mentorzy lub trenerzy.