Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kontakt:

Instytut Informatyki

Studia Podyplomowe

pok. 204, II piętro

mgr Urszula Adamiec

tel. +48 22 234 7432

e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy:

Cel studiów Przywództwo IT - od eksperta do lidera

 
Studia podyplomowe Przywództwo IT - od eksperta do lidera mają na celu:
 • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy związanej z zarządzaniem zespołami, projektami

       i procesami, zwłaszcza w działach IT.

 • przygotować uczestników do efektywnego rozwoju kariery zawodowej.
 • dostarczenie wiedzy, narzędzi i metod niezbędnych liderom IT w nowoczesnych                         

        i zorientowanych na rozwój organizacjach.

 • umożliwienie natychmiastowego zastosowania w każdym projekcie lub organizacji, poznanych metod, technik i narzędzi.
 • stworzenie warunków do dyskusji aktualnych wyzwań z którymi spotykają się studenci.

 

Celem studiów w zakresie przekazania wiedzy i umiejętności jest nauczenie słuchaczy:
 • świadomego, nastawionego na cele rozwoju lidera w obszarze IT
 • zarządzania usługami oraz produktami IT w hybrydowym świecie platform technologicznych
 • wykorzystania innowacyjnych technologii do doskonalenia architektury korporacyjnej
 • zarządzania innowacjami organizacyjnymi, procesowymi i produktowymi
 • efektywnego, nastawionego na cele podejmowania decyzji menadżerskich
 • zarządzania zmianą i transformacją na poziomie osobistym, zespołu i całej organizacji
 • budowania i zarządzania wielokulturowymi zespołami specjalistów